KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW on-line W BAŁTYCKIM TEATRZE DRAMATYCZNY W KOSZALINIE


&1

Sprzedaż on-line
1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie, Plac Teatralny 1, NIP: 669-050-47-89, REGON:000279433
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia procedur zakupu biletów na stronie www.btd.koszalin.pl a. złożenie przez Kupującego zamówienia on-line b. wypełnienia formularza „Twoje dane” c. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line d. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
3. Dokonanie zakupu biletów on-line oznacza akceptację Regulaminu.
4. Przy zakupie biletów on-line, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
5. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez bank Kupującego wciągu 30 minut od momentu zamówienia , powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
7. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. Z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24pl. Brak bankowego potwierdzenia , o którym mowa w &1 ust.6 regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany e-meilowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. Z o.o. właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-meila na adres: serwis@przelewy24.pl
8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego przelewy24.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzyma paragonu fiskalnego.
10. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
11. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i ulgowe.
12. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl , na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię- są nieważne.
13. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzenia cen promocyjnych oraz przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na ceny biletów zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany cen czy warunków akcji promocyjnej.
14. Kupujący drukuje bilet/bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
15. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się 3 godziny przed rozpoczęciem danego wydarzenia.
16. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podania przyczyny.
17. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Teatru.
18. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję -FAKTURA VAT- oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
19. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
20. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych formularza.


&2

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów
1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w terminie 14 dni po odwoływanym spektaklu Zwrot będzie dokonany gotówką w kasie Teatru lub przelewem bankowym. W przypadku zwrotu za zakupione bilety drogą elektroniczną należy odesłać e-bilet wraz z kopią faktury na adres teatru: Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-meil teatru: bilety@btd.koszalin.pl oraz dołączyć informację : imię, nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-meilowy podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Przelewy24, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
2. Zwrot biletów, a w przypadku rezygnacji Kupującego nie jest możliwy. Istnieje możliwość przepisania biletów na inny spektakl lub wydarzenie najpóźniej na 3 dni przed danym spektaklem, na który zostały zakupione bilety- w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru.
3. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie . Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie co oznacza , że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl (wyjątek stanowi sytuacja opisana w &4 ust.4 Regulaminu), nie ma prawa zwrotu.
4. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
5. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakupu biletów na wskazany adres e-meilowy: bilety @btd.koszalin.pl lub w Kasie biletowej.


&3

Ochrona danych Kupującego
1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie rezerwacji i sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia , niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów
2. Dane osobowe otrzymywane przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J Słowackiego w Koszalinie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (dz.U.z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. Zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002r. ., nr 144, poz. 1204).
4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania.


&4

Postanowienia końcowe
1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej
Teatru nie mogą być kopiowane, przerabiane oraz skanowane.
2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet , za
pośrednictwem, której dokonywany jest zakup biletów. Teatr nie ponosi
odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci
Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji ,
a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców
dostępu do sieci Internet.
3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez
Kupującego.
4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie , dlatego Teatr ma prawo
odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość
widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
5. Wszystkie informacje na temat repertuaru , cennika oraz godzin pracy Biura
Obsługi Widzów i Kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie
www.btd.koszalin.pl
6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej
oraz w kasie biletowej Bałtyckiego teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego
w Koszalinie.